หน้าแรก ผลงานนักเรียน โครงการอัจฉริยภาพ โครงการอัจฉริยภาพ

โครงการอัจฉริยภาพ

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การใช้เปลือกไข่ปรับสภาพดินเปรี้ยว" โดยเด็กหญิงพลอยไพลิน ไพศรรย์ ชั้น ม.3/6 พร้อมด้วยครูศุภวรรณ งามแสง ครูที่ปรึกษา

ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ณ บ้านสิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 16-18 มกราคม 2554
>>> รายละเอียด <<<