โครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้"


ครูนิรุจน์ ศรีเกษม เข้าร่วมโครงการ “ รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม พ.ศ.2553 ณ โรงเรียบเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี