หน้าแรก แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเกิดฤดูกาล

การเกิดฤดูกาล

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ฤดูกาล (Season) เป็นช่วงเวลาในแต่ละปีที่แบ่งตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดขึ้นจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เนื่องจากแกนโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา จึงทำให้ในแต่ละช่วงของปี แต่ละบริเวณจะได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ทำให้มีอุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆ ขึ้น